Networks

Voor Werkgevers - vragen over betaling en tarieven

Als werkgever kunt u een abonnement van een werknemer beëindigen wanneer hij of zij uitdienst gaat. Dit gaat automatisch wanneer u maandelijks een personeelslijst uploadt of aan ons stuurt. Keurt u handmatig de werknemers goed wanneer zij een account hebben aangemaakt, dan kunt u in het portaal deze ook beëindigen. Bent u ingelogd in het portaal kunt u bij lidmaatschappen de lijst van lopenede lidmaatschappen openen. Bij de desbetreffende medewerker klikt u opzeggen, selecteert u een reden van opzegging en voert u een einddatum in de toekomst in. Als u op opgeslagen heeft geklikt onderaan de pagina, ontvangt uw werknemer een bevestiging per email. Lukt het u niet via het portaal, dan ontvangen wij graag een email met naam en datum van uitdiensttreding van de betreffende medewerker. Let op dat wij alleen data in de toekomst kunnen invoeren als einddatum. Als uw werknemer het abonnement wil beëindigen terwijl hij/zij nog in dienst is, kunnen zij dit met hun eigen inloggegevens via het online portaal doen.

Als werkgever kunt u een abonnement van een werknemer beëindigen wanneer hij of zij uitdienst gaat. Dit gaat automatisch wanneer u maandelijks een personeelslijst uploadt of aan ons stuurt. Keurt u handmatig de werknemers goed wanneer zij een account hebben aangemaakt, dan kunt u in het portaal deze ook beëindigen. Bent u ingelogd in het portaal kunt u bij lidmaatschappen de lijst van lopenede lidmaatschappen openen. Bij de desbetreffende medewerker klikt u opzeggen, selecteert u een reden van opzegging en voert u een einddatum in de toekomst in. Als u op opgeslagen heeft geklikt onderaan de pagina, ontvangt uw werknemer een bevestiging per email. Lukt het u niet via het portaal, dan ontvangen wij graag een email met naam en datum van uitdiensttreding van de betreffende medewerker. Let op dat wij alleen data in de toekomst kunnen invoeren als einddatum. Als uw werknemer het abonnement wil beëindigen terwijl hij/zij nog in dienst is, kunnen zij dit met hun eigen inloggegevens via het online portaal doen.

Bent u in geschreven als bedrijf en gaat de verrekening van het sportabonnement via het salaris van de werknemer(s), dan ontvangt u maandelijks een factuur per e-mail. Elke eerste dag van de maand wordt er een specificatie toegestuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Hierop staan onder andere de namen van de sportende werknemers, het sportcentrum waar de werknemer sport en het tarief van het abonnement.

Indien u als bedrijf heeft gekozen voor een constructie zonder tussenkomst, vindt de facturatie direct met de werknemers plaats. In dat geval geven werknemers, bij het afsluiten van het abonnement, een machtiging voor een maandelijks automatisch incasso af.

Voor Deelnemers - vragen over het abonnement

High Five Fitness Network heeft verschillende gunstige afspraken met Sportscholen en clubs. Wilt u exact weten wat de maandelijkse kosten zijn voor het sportcentrum naar jouw keuze? Dit is te vinden wanneer u het abonnement bekijkt in het High Five Fitness Network portaal.

 

Wanneer uw werkgever de contributie van uw abonnement via het bruto salaris verrekend, heeft u nog een extra belastingvoordeel van 36-52%, afhankelijk van de salarisschaal waar u in zit.

 

Let op particulier acties en/of kortingen gelden niet bij het afsluiten van een abonnement via het High Five Fitness Network.

In het geval dat uw werkgever een deel van uw sportabonnement bekostigd of u het bruto/netto voordeel heeft, wordt uw abonnement via uw salaris verrekend. Als u bij het afsluiten van het abonnement een machtiging voor automatisch incasso heeft afgegeven, wordt het abonnement (of een deel hiervan) maandelijks van uw rekening afgeschreven.

Het beëindigen van uw sportabonnement dient u altijd via het High Five Fitness Network te doen. Dit is mogelijk nadat u bent ingelogd in het portaal. Klik op het pijltje bij de ‘actie’ knop achter het abonnement en kies ‘opzeggen’. Bij de bevestiging wordt de datum getoond per wanneer opgezegd kan worden. Tot deze datum kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten van het fitnesscentrum.

 

Indien u vanwege medische redenen niet meer in staat bent om te gaan sporten, dan kunt u uw abonnement versneld opzeggen. Hiervoor hebben wij van u een bewijs van deze medische reden nodig. Dit kan met behulp van een afsprakenkaart. Indien u via uw werkgever sport, kan de medische reden ook door onze contactpersoon bij uw werkgever bevestigd worden. U kunt het benodigde bewijs e-mailen naar network@highfive.fit. Wij schrijven u vervolgens versneld uit (per het einde van de desbetreffende maand) en u ontvangt hier een bevestiging van per e-mail.

 

Indien u door een verhuizing van meer dan 15 kilometer wilt uitschrijven, dan kunt u uw abonnement versneld opzeggen. Hiervoor hebben wij van u een bewijs van verhuizing nodig. Dit kan een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres of een kopie van een bankafschrift met uw nieuwe adres erop zijn. Indien u via uw werkgever sport, kan ook onze contactpersoon bij uw werkgever uw verhuizing bevestigen. U kunt het benodigde bewijs e-mailen naar network@highfive.fit. Wij schrijven u vervolgens versneld uit en u ontvangt hier een bevestiging van per e-mail.

 

Indien u vanwege uitdiensttreding uw abonnement wilt beëindigen, dan dienen wij van uw werkgever een email te ontvangen met de datum van uitdiensttreding. Uw abonnement wordt automatisch stopgezet wanneer uw werkgever maandelijks een personeelslijst toe stuurt.

Voor Sportcentra - vragen over betalingen en tarieven

Eénmaal per jaar vindt een indexering plaats. Op 1 juli wordt het tarief van het sportcentrum automatisch verhoogd met het indexeringscijfer consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens, zoals deze door jaarlijks door het CPB bekend wordt gemaakt. Het sportcentrum wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld zodat aangegeven kan worden indien het sportcentrum niet met de indexering mee wenst te gaan en het huidige tarief wil handhaven.

Voor u als sportcentrum wordt er op de eerste dag van de maand een factuur klaargezet. Deze dient door u gecontroleerd te worden, waarna een factuurnummer toegekend wordt. Hoe u dat kunt doen, kunt u ook in de handleiding terugvinden. In het begin van de volgende maand wordt de factuur uitbetaald op het door het sportcentrum ingevulde rekeningnummer. Bijvoorbeeld, de factuur van de maand februari staat op 1 maart voor u klaar in het portal. Deze zal op 9 april uitbetaald worden indien deze in de maand maart ingediend is.

Het is ook mogelijk om de facturen automatisch te laten uitbetalen, waardoor u de facturen niet meer hoeft in te dienen. U kunt dit aangeven door op uw account onder facturen “Automatisch indienen” aan te vinken. Let hierbij wel op dat er geen controle meer kan plaatsvinden op de factuur. Er dient een factuurnummer sjabloon ingevuld te worden.

Voor Sportcentra - vragen over het abonnement

Aangezien het abonnement via het High Five Fitness Network  loopt en dus niet direct bij het centrum, dient de deelnemer zelf het abonnement op te zeggen via de persoonlijke pagina van het portaal. Deze kunnen zij bereiken door op inloggen - healthcenters te klikken. Hiervoor hebben zij bij aanmelding een account aangemaakt. Inloggen gebeurt met behulp van een e-mailadres en het destijds gekozen wachtwoord.

Indien het wachtwoord onbekend is, kan er via contact een nieuw wachtwoord worden aangevraagd

Indien het e-mailadres onbekend is, vragen wij de deelnemer contact met ons op te nemen zodat wij het account kunnen aanpassen.

Het is bij ons niet mogelijk om het abonnement te bevriezen. Wel kan een abonnement vanwege een blessure versneld beëindigd worden. Na deze periode kan de deelnemer zich weer aanmelden via de persoonlijke pagina. (ook voor deelnemers)

Voor Sportcentra - vragen over aanmelding

U kunt de volgende link gebruiken: https://fitnessnetwork.highfive.fit/beheer/login

Bij aanmelding heeft u een emailadres en wachtwoord ingevoerd, dit zijn uw inloggegevens.

Mocht u het emailadres zijn vergeten, neemt u dan contact met ons op. Bent u uw wachtwoord vergeten, kunt u deze resetten en een nieuwe aanmaken.

Voor Deelnemers - vragen over Basic-Fit

Wanneer u een lopend particulier abonnement heeft bij Basic-Fit, zal dit abonnement eerst opgezegd moeten worden. Hierna kunt u zich aanmelden voor een bedrijfsfitness abonnement via het High Five Network. Wij kunnen uw particuliere abonnement voor u stopzetten. Wij ontvangen dan graag per mail (fitnessnetwork@highfive.fit) het particuliere pasnummer en uw NAW gegevens. Zodra wij deze gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij contact opnemen met het hoofdkantoor van Basic-Fit om uw particuliere abonnement per de eerst mogelijke opzegdatum te laten stopzetten (over het algemeen de eerste van de volgende maand).

Wij zullen vervolgens de einddatum aan u terugkoppelen, zodat u weet wanneer u zich via High Five kunt aanmelden.

Via het High Five Fitness Network kunt u bij Basic-Fit 2 verschillende Comfort abonnement afnemen:

 

- Inclusief live groepslessen

- Exclusief live groepslessen

 

Let op, niet op elke Basic-Fit locatie worden live groepslessen gegeven. Voor een overzicht van de locaties waar groepslessen worden gegeven, kijkt u op de website van Basic-Fit (http://www.basic-fit.nl/sportschool). Andere abonnementen of extra’s zoals yanga water of de pro-app zijn niet mogelijk om toe te voegen.

Voor Deelnemers - vragen over betaling en tarieven

Indien u uw rekeningnummer wilt wijzigen, kunt u dat zelf eenvoudig online doen via uw persoonlijke pagina. Na inlog (via https://fitnessnetwork.highfive.fit/login) klikt u op ‘Mijn abonnementen’ boven in beeld. Vervolgens klikt u op de ‘actie’ knop en kies ‘wijzig rekeningnummer’. Hier voert u uw nieuwe gegevens in en ondertekend u met behulp van uw muis.

 

Bent u uw wachtwoord vergeten, maak dan gebruik van de "wachtwoord vergeten" link

 

Bent u uw e-mailadres vergeten, neem dan contact met ons op met +31 (0)20 - 42 61 234 of stuur een email naar network@highfive.fit. Wij zullen vervolgens uw gegevens controleren en het e-mailadres aanpassen naar het opgegeven adres.

Voor Deelnemers - vragen over het sportcentrum

Het High Five Fitness Network heeft ruim 1500 sportcentra in het netwerk opgenomen. Door een belastingwetgeving is het voor uw werkgever mogelijk niet toegestaan om al deze sportcentra te koppelen. Uw werkgever kan er derhalve voor gekozen hebben dit sportcentrum niet in hun lijst met centra op te nemen. Op dit moment kunt u alleen van de bedrijfsfitnessregeling gebruik maken bij de sportcentra die gekozen zijn door uw werkgever.

Het sportcentrum kan online de facturen indienen, zolang zij dit doen zullen zij altijd uitbetaald krijgen door het High Five Fitness Network. Er zal dan ook geen reden mogen zijn waarom het sportcentrum de deelnemer de toegang ontzegd. Bij eventuele problemen kunt u het sportcentrum hier op wijzen en eventueel contact met ons op laten nemen.

Indien deelnemers in gebreke blijven, zal het abonnement beëindigd worden en zal met behulp van een incassobureau het achterstallige bedrag alsnog geïncasseerd worden.

Indien u momenteel al gebruik maakt van de (bedrijfs)fitnessregeling via ons Fitness netwerk en u wilt overstappen naar een ander sportcentrum, dient u eerst uw lopende abonnement op te zeggen. Als u nog binnen de eerste 6 maanden van uw abonnement zit, zullen deze resterende maanden eerst voltooid dienen te worden. Nadat uw abonnement is afgelopen, kunt u zich aanmelden bij het sportcentrum naar keuze via uw persoonlijke pagina op ons portaal.

Voor Deelnemers - vragen over starten met Fitness

Wanneer uw bedrijfsfitnessabonnement is afgelopen of beëindigd, blijft uw gebruikersaccount bestaan. Wanneer u opnieuw wilt gaan sporten, hoeft u niet nogmaals alle persoonsgegevens in te voeren. U kunt meteen gemakkelijk en snel een nieuw centrum uitzoeken. Eventueel kunt u uw wachtwoord opvragen door op "wachtwoord vergeten?" te klikken. Ga hiervoor naar https://fitnessnetwork.highfive.fit/login

Als werknemer of (zorg)verzekerde heeft u via uw werkgever of zorgverzekeraar de mogelijkheid om gebruik te maken van het High Five Fitness Network. De link waarmee u een account kunt aanmaken is bekend bij uw werkgever. Voor aanmelden via de (zorg)verzekeraar kunt u deze informatie vinden op de website van de (zorg)verzekeraar.

 

Voor Werkgevers - vragen over het starten van het abonnement

Medewerkers kunnen een eigen account aanmaken in het High Five Fitness Network portaal waarmee ze een abonnement kunnen starten. De link waarmee zij een account kunnen aanmaken heeft u van ons bij de start per email ontvangen. Deze kunt u ook altijd weer opvragen bij onze servicedesk.

Dit gaat automatisch wanneer u heeft gekozen voor het aanleveren van een personeelslijst. Deze ontvangen wij deze graag iedere maand van u. Ook heeft u de mogelijkheid om deze zelf in het portaal in te voeren.

 

Als u geen personeelslijst aanlevert ziet u wanneer u ingelogd bent in het portaal op uw dashboard wanneer er medewerkers goedgekeurd moeten worden. Klikt u hier op meer informatie krijgt u een overzicht van goed te keuren medewerkers.

Voor Werkgevers - vragen over aanmelding

Heeft u als bedrijf interesse in aansluiten bij het High Five Fitness Network, neemt u dan contact op met onze servicedesk via network@highfive.fit. Meer informatie kunt u vinden op https://www.highfive.fit/nl/bedrijfsfitness/high-five-fitness-network/be...

Bij aanmelding heeft u een emailadres en wachtwoord ingevoerd, dit zijn uw inloggegevens.

U kunt de volgende link gebruiken: https://fitnessnetwork.highfive.fit/beheer/login

Bent u vergeten welk emailadres u gebruikt voor het portaal, neemt u dan contact met ons op. Bent u uw wachtwoord vergeten, kunt u deze resetten en een nieuwe aanmaken.

U kunt uw medewerkers aanbieden om via het brutosalaris te gaan sporten. Hierdoor ontvangt de medewerker een korting tussen de 33% en 52%, afhankelijk van de belastingschaal waar ze in vallen. Bovendien hebben wij scherpe tarieven met de sportcentra afgesproken en ontvangen de deelnemers gratis fysieke testen en worden er geen inschrijfkosten gerekend.