ISO 9001 en ISO 14001 certificaat

High Five Health Promotion is verheugd om aan te kondigen dat we wederom het ISO 9001 en ISO 14001 gecertifcaat hebben behaald. Zeker voor Engeland is dit een geweldige prestatie wat aantoont dat onze toewijding aan de kwaliteit van de geleverde diensten werkt. 

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

 # ISO9001 # ISO14001