Kwaliteit en certificering

Qualité et certification

Hoge kwaliteitsnormen

Een tevreden klant staat altijd aan de basis van onze dienstverlening. Met een scherp intern kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem streven wij voortdurend naar kwaliteitsverbetering, uitsluiten van arborisico's en reductie van de milieubelasting. Het kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem van High Five Health Promotion is ISO 9001:2015 en 14001:2015 gecertificeerd.

People - Planet - Profit

High Five Health Promotion werkt continu aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering, wat wordt bevestigd door zowel het FIRA platform (Extended CSR Report gebaseerd op ISO26000, GRI en AA1000) als EcoVadis (Zilver kwalificatie).

Wij zijn een actief lid van verschillende brancheorganisaties in binnen- en buitenland, zoals NL Actief, Europe Active, UK Active en DSSV. Het keurmerk Fitness dat de Stichting LERF aan ons heeft toegekend, bevestigt nog eens dat we aan de eisen voldoen van een professionele organisatie binnen onze branche.

Dit principe wordt gestimuleerd door de leidinggevenden en gecoördineerd vanuit de afdeling Quality, Health & Safety and Environment. Deze afdeling voert interne audits uit en adviseert afdelingen en het management over de mogelijkheden om processen en procedures continu te verbeteren.

Goed opgeleid

Door een ruim opleidingsaanbod zijn onze professionals; de fitnesscoaches, bewegingsdeskundigen, therapeuten en coaches, altijd op de hoogte van nieuwe trends en de laatste ontwikkelingen. Jaarlijks worden zij getoetst op verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld hun manier van instrueren, testen en motiveren.

We garanderen kwaliteit door onze medewerkers te ontwikkelen en op te leiden.